ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน
  คุณโชคชัย สาสุนทร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน

 

ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน
ทำให้เข้าใจความหมายของคำว่าศักยภาพว่าคืออะไร จะบูรณาการอย่างไร จะนำเอาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในมาใช้ได้อย่างไร สามารถนำเอาไปใช้พัฒนาตนเอง และเพื่อนร่วมงานได้อย่างไร ภายใต้ก้อนน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำนั้นก็คือ ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายใน อยู่ในรูปของ “กรอบความคิด” และกรอบความคิดจะปรากฏขึ้นในรูปของ ความรู้สึก นึก คิด ซึ่งจะหยั่งลึกลงไปในรูปของภาพ เสียง กลิ่น รส สัมผัส การจะดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในออกมานั้น จะต้องเปลี่ยนกรอบความคิด มุมมอง จิตนาการ จึงจะสามารถดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในออกมาได้ จะนำจุดเหล่านี้ไปใช้ที่ทำงานซึ่งผมมีลูกน้องหลายคนซึ่งบางคนกำลังมีปัญหานะตอนนี้ครับ


คุณโชคชัย สาสุนทร บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน