ความท้าทาย
ท่านเคยนำรถออกจากบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนบ้างหรือไม่ ในขณะที่ท่านเล่นจิ๊กซอ ก่อนที่ท่านจะหยิบชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาต่อ ทำไมท่านต้องมองรูปบนกล่อง เหตุใดนักกอล์ฟจึงต้องฝึกซ้อมตีลมบนกรีนอย่างพิถีพิถันทุกครั้งก่อนตีจริง ทำไมนักเทนนิสต้องเดาะลูกก่อนเสริฟทุกครั้ง นั่นคือ ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร เมื่อใด ก่อนที่ท่านจะลงมือทำอะไร ภาพของความสำเร็จได้เกิดขึ้นในใจของท่านก่อนเสมอ หากปราศจากภาพนี้ ย่อมไม่อาจสร้างแรงขับเคลื่อนภายใน มุ่งสู่ความสำเร็จได้

รากของปัญหา
ท่านลองนึกถึงวันที่ท่านมีภาระงานมากมาย แต่พอตกเย็นกลับรู้สึกว่าวันนี้เหมือนไม่ได้อะไรเลย คราวนี้ลองจินตนาการถึงอีกวันหนึ่ง วันหลังนี้ก็วุ่นวายไม่แพ้วันแรก แต่พอตกเย็นกลับรู้สึกว่าวันนี้ได้อะไรบางอย่าง ทั้งสองวันนี้แตกต่างกันอย่างไร เราพบว่า วันที่ท่านรู้สึกดีนั้น มันเกิดการเปรียบเทียบระหว่างผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในเย็นวันนั้นกับภาพเป้าหมายที่วาดไว้ในช่วงเช้าของวันนั้นเองซึ่งวันแรกไม่มี หากท่านขยายเวลาวันนั้นออกไปเป็นตลอดชีวิตของท่าน คำถามที่น่าสนใจคือ วันนี้ท่านมีภาพเป้าหมายแห่งความสำเร็จในอนาคตของท่านหรือไม่ ท่านกำหนดทิศทางชีวิตตนเองได้หรือไม่

กระบวนการ
มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความว่างเปล่าและพยายามสร้างคุณค่าขึ้นในภายหลัง แต่คุณค่าที่แท้นั้นเกิดจากการที่บุคคลได้กระทำบางอย่างตามความเชื่อและแนวทางที่ตนเป็นผู้เลือกเอง เราจะมาหาคำตอบว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าและความหมาย ท่านวาดภาพในอนาคตต่อท่านเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมอย่างไร ตลอดจนหลักการที่ท่านมีต่อสิ่งนั้น 

ผลสำเร็จ:

  1. เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งของวิสัยทัศน์ ตลอดจนความเชื่อมโยงกับการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อความสำเร็จ
  2. สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล ครอบครัว องค์กร เพื่อสร้างความสอดคล้องอย่างเป็นหนึ่งเดียว
  3. เข้าใจและสามารถพัฒนาค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง เพื่อความมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข
  4. สามารถประยุกต์การสร้างวิสัยทัศน์กับการสร้างจินตนาการถึงผลสำเร็จก่อนลงมือทำทุกครั้ง ไม่ว่ากิจกรรมใดๆ

การนำเสนอ
2-day Public Program
2-day In-House Program
Personal Coaching/Consultant

บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th